Bạn có nên mua FPT Play Box 2017?

Bạn đã chán xem TV bình thường chưa? Toàn các kênh cũ mèm cứ lặp đi lặp lại. Coi đá bóng thì K+ độc quyền, mấy trận EPL hot TV không chiếu, xem phim thì toàn phim cũ. Bây giờ giải trí với máy tính,smartphone lên ngôi, nhà nhà gần như tẩy chay cái TV tội nghiệp mà không biết rằng có một thứ có thể đưa TV “great again”. Vâng mình đang nói đến các Android TV Box,thứ nôm na sẽ khiến cho TV của bạn trở thành Smart TV, khiến bạn phải suy nghĩ lại có nên dùng

6 comments